sreda, 27. april 2016

Kako daleč so nebesa?

Današnje zimsko mrzlo vreme je z znanstvenega in teološkega vidika pravzaprav dobrodošlo. Končno lahko namreč izračunamo, kako daleč so nebesa! Poglejmo.

Predpostavimo, da:
  • smo za sneg najbolj goreče molili dan pred božičem,
  • prošnje potujejo s svetlobno hitrostjo 299.792.458 m/s,
  • je Bog (glede na količino snega) prošnje za white christmas uslišal danes,
  • se božja odločitev uresniči hipoma (ne potrebuje časa za "potovanje" nazaj).
Od 24. decembra do danes je minilo 125 dni, kar znese 10.800.000 sekund. Po formuli x = v t lahko torej ugotovimo, da je do nebes 3.237.758.546.400 km. Zdaj veste!☺️