sobota, 19. februar 2011

Je moško lulanje glasnejše od ženskega?

Naslov raziskovalnega dela
Vpliv različnih dejavnikov na glasnost človeškega izločanja urina

Področje raziskave
Raziskava sega na področje človeške anatomije, akustike in medčloveških odnosov

Opredelitev raziskovalnega problema, namena in ciljev
Ena izmed bistvenih lastnosti živih bitij je prehranjevanje in s tem neločljivo povezano izločanje. Kot naraven proces življenja izločanje težko označimo kot nemoralno, kljub temu je javni pogovor v nemedicinski družbi o tem nezaželen. Še več, tudi širjenje zvokov izločanja je družbeno nesprejemljivo. Problem je zlasti pereč v starejših večstanovanjskih stavbah s slabo zvočno izolacijo, kjer se je v zadnjem času v ospredje postavilo vprašanje glasnosti izločanja vode (t.i. lulanja) pri mlajših predstavnikih moškega spola (t.i. mulotih). [poglej vir]

Glavni namen raziskave je ugotoviti vpliv različnih dejavnikov na glasnost človeškega izločanja urina, s posebnim poudarkom na iskanju razlik med spoloma. Z znanstveno utemeljenimi napotki za preprečevanje nastanka preglasnih zvokov izločanja želimo izboljšati vsakdanje sosedske odnose.

Cilji raziskave so:
  • urediti raziskovalno okolje, v katerem se bodo testni subjekti počutili domače in tako izločali na čim bolj običajen način,
  • izmeriti objektivno glasnost (jakost zvoka) izločanja pri različnih dejavnikih,
  • upoštevati subjektivne ocene glasnosti izločanja,
  • podati vzgojne napotke za čim bolj uvidevno uriniranje.
Delovne hipoteze
V raziskavi predpostavimo:
  • da na glasnost izločanja vplivata relativna višina in naklon iz katerih tekočino izločamo,
  • da izbira opreme in materialov v toaletnih prostorih vpliva na akustiko in širjenje zvoka,
  • da je subjektivna kritična meja motečega v korelaciji s starostjo sosedov.
Dosedanje raziskave
[...]

Metode dela
Testni subjekti bodo pod nadzorom vnašali vodo v telo in nato po skrbno določenem mešanem zaporedju pri različnih opazovanih dejavnikih v sanitarnih prostorih izločali tekočino. Dogajanje bomo posneli s kvalitetnimi mikrofoni, postavljenimi v različnih prostorih stanovanjske zgradbe. Objektivno jakost zvoka bomo določili s pomočjo računalniškega procesiranja signalov, subjektivno oceno motečega zvoka pa določili na podlagi anketnih vprašalnikov, ki jih bo izpolnila druga, izolirana skupina testnih oseb. Sledila bo primerjalna analiza rezultatov.

Prispevek k stroki
Raziskava bo pripomogla k detabuizaciji naravnega procesa izločanja in spodbudila raziskave na zanimivem interdisciplinarnem področju medicine, fizike in sociologije.


Pa naj še kdo reče, da nas na faksu niso ničesar naučili ...

3 komentarji:

Urška pravi ...

Hahahaha...imaš preveč časa. Sicer so pa vaši sosedje zelo "simpatični", kar se tega tiče. :)

Nikolina pravi ...

Je že v izvedbi? :) A ni testnim subjektom nič nerodno? :))))

jAKOB pravi ...

ni še v izvedbi. čakamo na odobritev evropskih sredstev za izdelavo raziskave in pošiljko mikrofonov iz Japonske :)