sobota, 21. november 2009

Pritožba

Objavljam pismo, ki sem ga naslovil na Študentske domove v Ljubljani. Če se je kdo znašel v podobnem položaju, je lepo povabljen, da tudi sam napiše pritožbo in s tem pomaga ustvariti vsaj nekaj pritiska na Študentske domove. Dovoljujem uporabo mojega sporočila za predlogo.
Spoštovani!
Zadnje dni oktobra sem na dom prejel vabilo za podpis pogodbe o subvencioniranem bivanju pri zasebnikih. V vabilu je bilo zapisano, da se moram do konca oktobra zglasiti na podpisu pogodbe, če želim subvencijo prejemati od oktobra naprej, sicer pa jo bom šele od novembra naprej. Odveč je poudarjati, da sem pismo prebral šele v petek 30.10. popoldne, ko sem se iz Ljubljane vrnil domov. (Če od koga, bi od Študentskih domov pričakoval, da se zavedate naslednjega: študenti, ki smo doma iz oddaljenih krajev, med tednom bivamo v Ljubljani in se domov vračamo le za konec tedna ali še redkeje). Možnost, da bi pogodbo podpisal do konca oktobra, je bila torej že vnaprej izgubljena.

Pogodbo sem podpisal prve dni novembra. Študenti naj bi bili upravičeni do 10 mesecev subvencioniranega bivanja na leto, zato bi pričakoval, da se bo prejemanje subvencije enostavno premaknilo za en mesec (namesto oktober-julij na november-avgust), a v pogodbi jasno piše, da pogodba velja največ do 31.7.2010. Vsi, ki smo vabilo prejeli šele zadnje dni oktobra in pogodbo podpisali novembra (ni nas malo!) smo tako oškodovani za mesec dni subvencije! Pri tem leži odgovornost in krivda povsem na vaši strani (Študentski domovi v Ljubljani). Prošnje za subvencionirano bivanje smo namreč študentje oddali že v avgustu in upravičeno pričakovali, da bomo vabila dobili v nekem razumnem času - vsaj, kot ponavadi, nekje do sredine oktobra.

V svojem imenu in v imenu vseh tako oškodovanih študentov, iz vaše strani pričakujem prevzem odgovornosti in zagotovitev polnega, 10-mesečnega prejemanja subvencije.

Lep pozdrav!

V branje priporočam še en prispevek s sorodno tematiko: Višek debilnosti.

1 komentar:

jAKOB pravi ...

odgovor Študentskih domov: "Sporočamo, da ste bili na podpis pogodbe za bivanje pri zasebniku napoteni takoj, ko je Pisarna za študentske domove pridobila vse podatke za odločanje glede izpolnjevanja pogojev za študijsko leto 2009/10. Univerza v Ljubljani je Pisarni za ŠD posredovala podatek o vašem vpisu (statusu študenta) dne 21.10.2009.

Študent prejme subvencijo za bivanje pri zasebniku od meseca v katerem je podpisal pogodbo, do 31.07.2010. Način izplačevanja subvencij določa pristojno Ministrstvo zato ni mogoče izplačevati subvencij z zamikom (od novembra do avgusta), kot predlagate.

Uprava ŠD"


hm, a moram bit zdaj jezen na Univerzo?